Фонд турында

Коммерцияле булмаган оешма “Татарстан Республикасы эшмәкәрлегенә ярдәм күрсәтү фонды” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 09.07.2014 ел 474 нче номерлы карары нигезендә төзелә. Фондның яңача атамасы “Коммерцияле булмаган оешманы яңача атау “Татарстан Республикасы эшмәкәрлегенә ярдәм күрсәтү фонды” Министрлар Кабинетының Карарына 10.12.2015 елның 934 нче номерлы Карары белән үзгәртелә.

Фонд миссиясе

Эшмәкәрлеккә ярдәм күрсәтү фондының миссиясе эшмәкәрлек структураларының эффектив эшчәнлеген тәэмин итү өчен уңайлы шартлар тудырудан гыйбарәт.

Фонд эше

Фонд эшчәнлеге комплекслы ысулга нигезләнеп төзелә, һәм бизнеска ярдәм күрсәтүнең түбәндәге юнәлешләрен бер үк вакытта тормышка ашыруны үз эченә ала: займнар тәкъдим итү, республика һәм федераль дәрәҗәдә эшмәкәрлеккә ярдәм күрсәтү буенча консультация үткәрү һәм мәгълүмат җиткерү, укыту һәм проектларны тормышка ашыруда булышлык күрсәтү.

Фонд директоры

Андрей Геннадьевич Афонин

Андрей Геннадьевич Афонин

Контактлар

+7 (843) 524-90-90
420021, РТ, Казан, Московская ур., 55